Siirry sisältöön

Blogi

Sitoutumisen tärkeys nuorten luovassa toiminnassa

Miten nuori hyötyy arkielämässä taidetoimintaan sitoutumisesta? Millaisilla keinoilla nuoren sitouttaminen helpottuu? Tällä kertaa blogikirjoituksessa keskitytään hanketoiminnassa koettuihin haasteisiin mutta myös taiteen elämää rikastuttavaan vaikutukseen.

Näkyväksi tuleminen – dokumenttielokuvasta tosielämän kohtaamisiin

”Joko olet nähnyt The Painter and the thief -dokumenttielokuvan? Mikäli et, suosittelen katsomaan! Lukuisia palkintoja saanut dokumentti löytyy Yle Areenasta.” Lue teatteriohjaaja Jaana Taskisen kirjoitus, mikä merkitys voi olla sillä että näkee itsensä lempeästi toisen silmin.

Jokainen meistä on täynnä tarinoita

Tarinat ovat mukana elämässämme joka päivä, vaikka emme sitä aina huomaisikaan. Omaa elämäntarinaansa voi rakentaa myös tietoisesti ja lisätä näin itseymmärrystään. Lue teatterimenetelmien kouluttajan ajatuksia merkityksellisyyden löytämisestä elämäsi tarinoiden kautta.

Digitaalinen työpaja vs. se perinteinen malli

Rakastajat-teatterin järjestämät Tule Nähdyksi -työpajat jouduttiin koronan vuoksi siirtämään alkuvuodesta loppukeväälle. Etäpajoista keskusteltiin, mutta niistä luovuttiin. Digitaalinen nähdyksi tuleminen ei ole sama kuin ihmisen kohtaaminen livenä. Yksi työpaja päätettiin kuitenkin toteuttaa etänä. Kuinkas sitten kävikään?

Yhteistyötä yli ammattirajojen

Luovat menetelmät ovat hyödyksi nuorten kanssa työskennellessä. Vamos Helsingin nuoret ovat saaneet monenlaista apua teatterin keinoista muun muassa itseilmaisuun ja jännittämiseen.

 “Saan hankkeesta teatterin ja draaman keinoja tulevaisuuden työkalupakkiin!” 

Tule Nähdyksi -hankkeen harjoittelija Marko Kauppila kertoo hankekokemuksistaan osana Diakin #opiskelijathankkeisiin -kampanjaa.

”En tiiä”

Joskus nuoren ”en tiiä” vastaus voi tarkoittaa, että kysytty kysymys on liian laaja ja vaikea käsitellä. Tarinateatteri Voxin järjestämissä pajoissa pilkotaan suuria asioita käsitettäviksi ja käsiteltäviksi palasiksi ja autetaan nuorta ymmärtämään, mitä hänen ”en tiiä” vastauksensa takana piilee.

Soveltava ja osallistava teatteri – tutkimusmatka ihmisyyteen

Soveltava teatteri on sateenvarjokäsite, joka pitää sisällään monia esittävän taiteen muotoja ja tekotapoja, jotka pyrkivät hahmottamaan yksilöihin ja yhteisöihin vaikuttavia tekijöitä sekä vaikuttamaan tai jopa muuttamaan niitä asioita, joita koetaan tarpeelliseksi muuttaa.

Tule nähdyksi -hanke haastaa teatteritoimijat nuorten mielenhyvinvoinnin lisääjinä

Nuorten pahoinvointi, syrjäytyminen ja väkivaltaistuminen puhuttaa median otsikoissa. Tarve tuoda nuorten elämän todellisuus näkyväksi sekä osallisuuden ja osallistumisen merkitys eivät ole syntyneet tyhjästä. Nuorten asioiden näkyväksi tekeminen on yksi tapa huolehtia heidän hyvinvoinnistaan, siirtymistä eri koulutusasteilta toiselle ja poluista koulutuksesta työelämään.