Siirry sisältöön

Mihin kaikki loppuu? – Tule nähdyksi -hankkeen päätösseminaari

Piirroskuva, ihmiset takaapäin kuvattuna.
Syyskuu 2020. Q-teatterin Puoli-Q:n näyttämöllä tunnelma on iloisen jännittynyt: Tule nähdyksi -hankkeen osatoteuttajat ovat juuri tapaamassa toisiaan ensimmäistä kertaa yhteisessä, suuressa kokouksessa: Jotain uutta ja yhteistä on juuri alkamassa. Marraskuu 2022. Reilu kaksi vuotta myöhemmin Teatteri Avoimissa Ovissa Helsingissä tunnelma on jälleen iloinen, mutta eri tavalla jännittynyt: On tullut aika kokoontua yhteen viimeisen kerran koko hanketyöryhmän kesken ja julkaista hankkeessa syntynyt loppujulkaisu. Meidän lisäksemme paikalla on viitisenkymmentä kasvatus-, sosiaali- ja taidealan ammattilaista: Alkamassa on juuri Tule nähdyksi -hankkeen päätösseminaari.

Tulla nähdyksi omana itsenään

− Työpajatoiminnassa huomasimme, että nuoret kokevat nyky-yhteiskunnan toivovan kaikilta ihmisiltä tietynlaista sosiaalisuutta, joka määritetään puheen määrän kautta. Teroitimme kaikille, että emme halunneet lähteä muuttamaan ketään puheliaammaksi tai kenenkään temperamenttia toisenlaiseksi vaan lähtökohtana oli tukea jokaisen omaa, uniikkia luonnetta, ja luoda harjoitteluun sellaiset olosuhteet, joissa kaikki voisivat olla juuri sellaisia, kuin juuri sinä päivänä sattuvat olemaan, kertoo Tampereen VOX:n Ella Mettänen, kun vuorossa on hankkeen osatoteuttajien paneelikeskustelu.

Projektikoordinaattori Riia Lamminmäki on juuri tiedustellut, että millaista palautetta osatoteuttajat saivat toimintaansa osallistuneilta henkilöiltä. Yleisöstä nousee esille kysymyksiä etenkin turvallisen tilan luomisesta ja millaisia ryhmiä toimintaan osallistui. Q-teatterin Jaana Taskinen kertoo, että hän esitteli aina tietokoneen välityksellä teatterin Vamos-nuorille ennen varsinaista työpajan ensimmäistä kertaa. Tämä madalsi kynnystä tulla teatteritilaan ja osallistua toimintaan. Jokaisen osatoteuttajan ryhmien koot vaihtelivat noin viidestä osallistujasta kahteen kymmeneen osallistujaan

− Vamos-työskentelyssä näyttelijämme työskentelivät lähtökohtaisesti näyttelijä-nuori-pareina, Taskinen kertoo.

− Koska tehtävänannot tulivat Jaanalta, pystyimme näyttelijöinä parityöskentelyssä asettumaan vertaisiksi nuorten kanssa suhteessa annettuun tehtävään ja lähteä nuoren kanssa yhdessä pohtimaan tehtävän toteuttamista nuoren rinnalla kulkien, jatkaa Q-teatterin näyttelijä Outi Condit.

Hankkeen loppujulkaisu

Tule nähdyksi -hankkeen aikana syntyi loppujulkaisuna artikkelikokoelma ja Nähdyksi tulemisen mahdollisuuksia – soveltavan teatterin työpajasarja, jonka Riia Lamminmäki esittelee yleisölle. Tuntuu hyvältä, että hankkeessa syntyneitä havaintoja ja tuloksia voidaan esitellä yksien kansien välissä. Artikkeli- ja työpajasarjan löytää myös sähköisenä versiona hankkeen Internet-sivuilta ja lisäksi sinne on koottu soveltavan teatteritaiteen ammattilaisten yhteystietoja, sillä hanke haluaa kannustaa nuorten kanssa työskenteleviä yhteistyöhön taiteen ammattilaisten kanssa. Työpajasarjan sähköisestä versiosta löytyy myös videoita havainnollistamaan osaa harjoitteista.

Ääneen perustuvan harjoitteen näyttäminen seminaarissa valkokankaalta, kun ääni ei toimikaan videotykissä, aiheuttaa hyväntuulista naurua yleisössä. Erään katsomossa istuvan osallistujan “Tuntevatko nämä ihmiset kaikki toisensa täällä entuudestaan, kun tunnelma on näin lämmin” -kommentti kuvaa hyvin seminaarin tunnelmaa.

Seminaarin ensimmäisen osion jälkeen osallistujat pääsevät osatoteuttajien ohjaamiin työpajoihin, joissa tutustutaan osaan hankkeessa käytettyihin soveltavan taiteen harjoitteisiin. Päivä päättyy Q-teatterin tarinateatteriesitykseen, jossa käydään läpi päivän kokemuksia ja yleisössä syntyneitä havaintoja sekä ajatuksia. Eräs osallistujista kertoo kokemuksestaan yhdestä työpajan harjoitteesta, jossa hän todella tunsi tulleeksi nähdyksi. Tällainen nähdyksi tuleminen vaatii kuitenkin korkeaa luottoa ja kunnioitusta, osallistuja pohtii. Läpi hankkeen osatoteuttajat ovat pitäneet ratkaisevan tärkeänä sitä, että nuoria haastetaan positiivisen pedagogiikan lähtökohdista ja että he etenevät omalla valitsemallaan tahdilla.

Kun viimeinen painettu versio loppujulkaisusta on annettu seminaarin osallistujille, on aika sulkea teatterin ovi. Hankkeen tulokset ja havainnot on nyt saatu saatettua ulos ja ne voivat toivottavasti jatkaa elämäänsä eri kasvatus-, sosiaali- ja kulttuurialan ammattilaisten työskentelyssä. Ehkä jonkin loppu onkin jälleen jonkin uuden ja jännittävän alku.

Hankkeen loppujulkaisu löytyy täältä: https://tulenahdyksi.diak.fi/2022/11/29/tule-nahdyksi-hankkeen-artikkelijulkaisu/

Nähdyksi tulemisen mahdollisuuksia – soveltavan teatterin työpajasarjan sähköinen versio ja soveltavan teatteritaiteen ammattilaisten yhteystietolista löytyy täältä: https://tulenahdyksityopajat.diak.fi/


 

Kirjoittaja:

Paula Kovanen on Q-teatterin yhteisöteatterin tuottaja, toimii hankkeessa projektikoordinaattorina