Siirry sisältöön

Annetaan tilaa ja aikaa kohtaamisille

Piirroskuvituksessa ihmishahmoja eri taustoista halaamassa toisiaan parrasvaloissa.
Kun kohtaa toisen arvostaen ja avoimin mielin, seuraa siitä positiivisia vaikutuksia ihmisen elämässä.

Kahden vuoden aikana Q-teatteri ja Vamos Helsingin ryhmät tekivät yhteistyötä työpajojen merkeissä. Työpajoihin osallistuivat eri Vamoksen ryhmät. Pääsin mukaan eri työpajakokonaisuuksiin havainnoimaan ja osallistumaan. Huomioni työpajoissa kiinnittyi muun muassa ihmisten väliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Nämä ovat sellaisia taitoja, joita voi harjoitella, ja Tule nähdyksi -työpajat mahdollistivat onnistuneita kohtaamisia ja lempeää vuorovaikutusta yksilöiden välillä. Kun kohtaa toisen arvostaen ja avoimin mielin, seuraa siitä positiivisia vaikutuksia ihmisen elämässä.

Työpajoissa jokainen kohdataan

Työpajakerroilla virittäydyttiin päivään fiiliskierroksella. Fiiliskierroksella kaikki osallistujat kertoivat sen hetkisistä tuntemuksistaan esimerkiksi liittyen tulevaan pajakertaan, edeltäviin päiviin jne. sekä vastattiin päivän kysymykseen (esimerkiksi mikä on lempiruokareseptisi ja miksi). Kukin sai kertoa sen verran kuin halusi ja muut kuuntelivat ja joskus joku saattoi esittää lisäkysymyksiä tai kommentoida toisen kertomaa. Näin ollen jokainen tuli kuulluksi ja kohdatuksi heti pajakerran alusta alkaen. Tilanteessa harjoiteltiin lisäksi läsnäoloa ja toisen kuuntelemista.

Työpajoissa käytetyt menetelmät mahdollistavat kohtaamisia niin pari- kuin ryhmätasolla. Kun nuori työskenteli näyttelijän kanssa, sai hän näyttelijän jakamattoman huomion. Lisäksi parityöskentelyssä päästiin harjoittelemaan vuorovaikutusta ja dialogisuutta. Koko ryhmän yhteisissä hetkissä havaitsin usein, että osallistujat aidosti keskittyivät toistensa puheenvuoroihin ja osoittivat kiinnostusta toisen kertomaan. Esimerkiksi viimeisellä pajakerralla jokainen nuori loi näyttelijän avustuksella teoksen rekvisiittaa hyödyntäen. Teoksessa näyttäytyi jokin tavoite ja mitkä tekijät avustavat ja toisaalta estävät tavoitteen toteutumista. Pajan lopussa kierrettiin yhdessä katsomassa jokaisen nuoren loihtima teos. Kokemus oli näin ollen sekä yksilöllinen että yhteisöllinen.

Vuorovaikutustilanteiden vastapainoksi muutakin tekemistä

Ryhmänohjaaja voi valita menetelmiksi sellaisia, joissa otetaan huomioon se, että osallistujat pääsevät liittymään toisiin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että mahdollistetaan myös omia hetkiä osallistujille. Tällöin mahdollinen kuormitus vuorovaikutustilanteista pääsee tasaantumaan. Päivän ohjelman tulisi olla kiireetön, jotta taukojen pitäminen onnistuu. Ryhmätapaamisessa voivat vuorotella yksilöllinen tekeminen ja pari- ja ryhmätyöskentely. Myös vireystilan muuttaminen erilaisin keinoin toiminnallisuudella, keskustelulla ja levolla voi tukea osallistujien välistä kohtaamista. Erityisen tärkeää ryhmätoiminnassa on turvallisuus ja luotettava ilmapiiri. Tätä voidaan edistää, kun luodaan yhdessä toiminnalle raamit ja säännöt, joissa pitäydytään.

Vaikka hanke on pian päättymässä, hankkeen menetelmät jäävät elämään Nähdyksi tulemisen mahdollisuuksia – Soveltavan teatterin työpajasarjan myötä. Näin ollen jokaisella ryhmänohjaajalla on mahdollisuus päästä hyödyntämään näitä menetelmiä ja ammentamaan näistä kenties jotain uusia keinoja kohtaamis- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.


Kirjoittaja

 Mari Sandell on koulutukseltaan sosionomi ja työskentelee Tule Nähdyksi -hankkeessa ja Vamos Helsingissä valmentajana.