Siirry sisältöön

Itsensä haastamista ja yhdessä tekemistä – Vamoksen nuorten kokemuksia työpajoista

Vamos Helsingissä on toteutettu työpajoja erilaisille nuorten ryhmille. Pajoissa on käsitelty esimerkiksi jännittämisen tunteita ja jaettu kokemuksia omasta elämästä. Mutta millaista palautetta nuoret ovat työpajatoiminnasta antaneet? Lue blogista, mitä Vamos Helsingissä on tähän mennessä tehty!

Ensimmäinen työpajakokonaisuus Vamoksen toiminnassa oleville nuorille pidettiin syksyllä 2020. Q-teatteri toimii työpajojen järjestäjänä ja Vamoksen työntekijän kautta nuoret ohjautuvat työpajoihin. Syksyyn 2021 mennessä työpajakokonaisuuksia on ollut neljä.

Vamoksessa toimii monia erilaisia toimintaryhmiä, joten hankkeessa on haluttu tarjota mahdollisuus mahdollisimman monelle ryhmälle osallistua työpajoihin. Tämän vuoksi työpajakokonaisuudet on jaettu tasapuolisesti eri ryhmille.

Palaute osana työpajojen kehittämistä

Hankkeessa on alusta asti kerättyä palautetta työpajoista nuorilta. Palautetta on kerätty niin suullisesti, kirjallisesti kuin sähköisen palautelomakkeen kautta. Työpajojen jälkeen on keskusteltu sen kerran sisällöistä, Vamoksen työntekijät ovat jutelleet työpajoista nuorten kanssa ja työpajakokonaisuuden jälkeen nuorille on jaettu palautelomake, joka oli alussa paperinen, mutta nykyisin sähköinen lomake.

Palautelomakkeessa on niin avokysymyksiä (esimerkiksi mikä oli työpajoissa mieluisaa ja miksi, mistä harjoitteista et pitänyt ja miksi) kuin numeraalisia kysymyksiä asteikolla 1-5 (esimerkiksi opin ymmärtämään itseäni paremmin, koin, että työskentelystä oli hyötyä minulle, suosittelen vastaavaa toimintaa muille).

Uusia keinoja jännityksen käsittelyyn

Nuorten kokemuksista esille nousee erityisesti se, että harjoitteissa on käsitelty paljon jännitystä ja siihen liittyviä tunnereaktioita, joita tapahtuu niin kehossa kuin mielessä.

Monet nuoret ovat harjoitteiden myötä oppineet erilaisia ja uusia keinoja käsitellä näitä reaktioita ja myös uusia asioita itsestään. Eräs nuori kertoo: ”Pystyin tarkkailemaan omia ajatuksiani objektiivisesti”.

Moni on liikkunut omilla mukavuusrajoillaan tehdessään harjoitteita. Osa harjoituksista on saattanut tuntua epämiellyttäviltä johtuen esimerkiksi aiemmista kokemuksista tai siitä ettei toteutustapa ole ollut mieluinen.

Yhdessä tekemistä ja vertaistukea

Nuoret ovat antaneet positiivista palautetta myös työpajojen ilmapiiristä, hyvästä tunnelmasta, näyttelijöiden työskentelystä, erilaisista harjoitteista ja yhdessä tekemisestä.

Nuoret ovat saaneet itse uusia kokemuksia ja kuulleet muiden elämästä, joka on lisännyt yhteishenkeä ja vertaistukea. Kun on kuullut muiden ajatuksia, on samalla saattanut huomata asioita itsestään. Työpajojen tunnelmaa on kehuttu. Näyttelijöiden heittäytymistä on arvostettu.

Eräässä palautteessa kiteytetään: ”Näyttelijät olivat hienosti mukana ja oli mukava kuulla heidän kokemuksiaan ja seurata heitä. Tervetullut olo”.

”Kiitos järjestämisestä!”

Nuoret ovat arvioineet numeraalisessa arviossaan n. 4,7/5 arvoisesti, että suosittelevat vastaavaa toimintaa muille. Vapaassa palautteessa on kiitelty työpajojen vetäjiä ja kiitelty yleisesti työpajoista.

Kaikki ryhmät, jotka ovat tähän mennessä osallistuneet työpajoihin, haluaisivat osallistua työpajoihin uudestaan. Työpajojen sisällöt ovat osuneet erinomaisesti ryhmien tavoitteisiin ja tuoneet monipuolisuutta ryhmien toimintaan. Tule nähdyksi -hanke on jo tässä vaiheessa ottanut oman paikkansa osana Vamos Helsingin ryhmien toimintaa.


Tietoa kirjoittajasta:

Mari Sandell on koulutukseltaan sosionomi ja toimii Vamos Helsingissä ryhmävalmennusten projektipäällikkönä. Tule nähdyksi -hankkeessa hän toimii hanketyöntekijänä.
Kuva: Unsplash.com

Tietoa blogista:

Tule nähdyksi -blogissa julkaistaan kuukausittain hankkeen toteuttajien kirjoituksia soveltavan teatterin merkityksestä nuorisotyössä ja nuorten elämän solmukohtien avaamisessa.