Siirry sisältöön

Hei ryhmänohjaaja, kohta on sinun vuorosi  

Rivi penkkejä, joille on aseteltu värikkäitä kortteja.
Soveltavan teatterin työpajat ovat olleet erittäin pidettyjä ja hyödyllisiä sekä nuorten että valmentajien keskuudessa. Nuoret ovat tulleet kohdatuiksi ja nähdyiksi turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Soveltavan teatterin menetelmät tarjoavat monipuolisia lähestymistapoja erilaisten teemojen käsittelyyn.

Olen noin puolentoista vuoden ajan saanut olla eturintamassa seuraamassa, miten soveltavan teatterin menetelmiä voidaan hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. Menetelmiä on käytetty monipuolisesti niin pari-, pienryhmä- kuin koko ryhmän työskentelyssä. Tämä aika on herättänyt paljon ajatuksia siitä, miten jatkossakin Vamoksessa voidaan menetelmät ottaa osaksi ryhmävalmennuksia ja miten niitä voidaan hyödyntää laajemminkin esimerkiksi sosiaalialalla ja opiskelijaryhmissä.

Hankkeessa tehtävän materiaalipaketin myötä menetelmät jäävät elämään. Pääsemme testailemaan menetelmiä etukäteen Vamoksessa ja voimme olla vaikuttamassa lopulliseen materiaalipaketin kokonaisuuteen. Toiveena toki on, että jatkossakin saisimme tehdä yhteistyötä näyttelijöiden ja teattereiden kanssa nuorille suunnatussa toiminnassa. Hankkeen työpajat ovat olleet erittäin pidettyjä ja hyödyllisiksi todettuja sekä nuorten että valmentajien keskuudessa.  

Mitä työpajoissa on tapahtunut?

Q-teatteri on järjestänyt työpajoja Vamoksen nuorten ryhmille. Työpajoilla on ollut toimiva rakenne. Aluksi on ollut yhteinen virittäytyminen esim. fiiliskierroksen myötä. Sosiaalialan ammattilaisen näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että aluksi kokoonnutaan yhdessä, että nähdään ketkä ovat paikalla, millä fiiliksellä kukin päivään osallistuu ja samalla kuullaan päivän kulusta. Tämän jälkeen on tehty erilaisia harjoitteita esim. pareittain, pienissä ryhmissä tms. Päivän päätteeksi on pidetty purkukierros fiiliksistä työpajan jälkeen.

Seuraavien pajakertojen sisältöjä on tarpeen mukaan muokattu kulloisen ryhmän tarpeiden mukaan. Mielestäni eräs tärkeä asia on, että kukin nuori on saanut osallistua työpajoissa juuri sen verran kuin on halunnut. Päivän fiilikseen voi vaikuttaa monikin asia ja aina ei kykene tekemään kaikkea ja on tärkeää, että nuorella säilyy päätäntävalta omassa osallistumisessaan. Nuori saa kuitenkin osallistumisen kokemuksen siitä, että on tullut paikalle ja osallistunut juuri sen hetkisten voimavarojensa mukaisesti. Olen saanut kokea unohtumattomia hetkiä työpajoissa, kun olen nähnyt mitä soveltava teatteri saa aikaan nuorissa.

Pajakertojen aikana olen mm. havainnut, kuinka nuoret rohkaistuvat kertomaan omista haaveistaan ja unelmistaan, kuinka he kannustavat toisiaan, kuinka he kertovat avoimesti, mikä jännittää tai pelottaa ja miten sitä voisi käsitellä. Uskomattoman tärkeitä ja merkityksellisiä asioita, jotka eivät välttämättä muilla menetelmillä olisi tulleet näkyville. Nuoret ovat tulleet kohdatuiksi ja nähdyiksi ja työpajoissa on ollut turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Olen päässyt myös kokeilemaan menetelmiä osallistujan roolissa. Näin ollen saanut aitoja kokemuksia siitä, millaisia ajatuksia nämä mahdollisesti herättävät nuorissa, koska olen itsekin ollut uusien menetelmien äärellä työpajoissa ja miten voisin hyödyntää näitä jatkossa. 

Voinko vetää tätä ryhmälle?

 Hankkeen yhtenä tavoitteena on koota kaikille avoin ja hyödynnettävissä oleva materiaalipaketti. Materiaalipaketissa on teemakokonaisuksia (esimerkiksi itsetuntemus, jännittäminen, rentoutuminen, tulevaisuus ja unelmat) ja niiden yhteydessä harjoitteita, joita voi vetää ryhmälle.

Yksi kysymys, joka saattaa herätä ryhmänohjaajille: onko minusta tähän, voinko vetää tätä itse ryhmälle? Vahva vastaukseni on, että rohkeasti kokeilemaan. Monet menetelmistä ovat kunkin ryhmän tilanteeseen muokattavissa ja nämä menetelmät tuovat lisää työvälineitä erilaisten teemojen toiminnalliseen ja luovaan käsittelyyn.

Toivon, että mahdollisimman moni sosiaali- ja opetusalan ammattilainen rohkaistuu kokeilemaan näitä menetelmiä ryhmänohjauksessa. Minulla ainakin itselläni on sellainen tuntuma, että voin ja haluan jatkossakin hyödyntää näitä menetelmiä omassa työssäni. Ajattelen, että ryhmänohjaajan on myös hyvä välillä haastaa ja kehittää omaa menetelmäosaamistaan. Näin ollen saa myös kokemuksen siitä, kun kokeilee itselleen uutta, millaisia tuntemuksia ryhmän osallistujilla mahdollisesti on heidän ollessaan uuden äärellä.

Soveltavan teatterin menetelmät ovat ainakin minulle näyttäytyneet mahdollisuuksina saada monipuolisia lähestymistapoja erilaisten teemojen käsittelyyn. Siispä arvon kollegat, tutustukaa syksyllä ilmestyvään pakettiin. Olen varma, että sieltä löytyy jokaiselle jotakin, jokaisen ryhmän tarpeisiin soveltuvia menetelmiä. 


Tietoa kirjoittajasta:

Mari Sandell on koulutukseltaan sosionomi ja toimii Vamos Helsingissä ryhmävalmennusten projektipäällikkönä. Tule nähdyksi -hankkeessa hän toimii hanketyöntekijänä. 

Tietoa blogista:

Tule nähdyksi -blogissa julkaistaan kuukausittain hankkeen toteuttajien kirjoituksia soveltavan teatterin merkityksestä nuorisotyössä ja nuorten elämän solmukohtien avaamisessa.