Siirry sisältöön

Tule nähdyksi!

Tule nähdyksi -hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä. Hankkeessa tuetaan etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itsetuntoa ja lisätään nuorten itsetuntemusta. Samalla sujuvoitetaan koulutuspolkuja ja edistetään työllistymistä.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan nuorisoalalle materiaaleja työskentelyn tueksi ja kootaan ammattikorkeakoulujen lehtoreille tietopaketti teatterialan soveltavista menetelmistä.

Jokainen on tarinan arvoinen

Jokaisen tarinalla on väliä. Kaikkien nuorten, mutta erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien, on tarpeen päästä mukaan yhteisöllisyyttä rakentavaan toimintaan toisten nuorten kanssa. 

Hankkeessa hyödynnetään etenkin soveltavan teatterin menetelmiä, kuten improvisaatiota ja tarinateatteria. Ammattinäyttelijät tuovat nuoren omasta tarinasta syntyneet tunteet ja ajatukset esiin, jolloin elämänsä voi nähdä itsemyötätuntoa kokien uudesta näkökulmasta. 

Taidelähtöisten menetelmien on todettu olevan hyvä työkalu sosiaali- ja terveysalalla sekä koulutusalalla. Hankkeen tuloksena luovia menetelmiä osataan entistä laajemmin hyödyntää nuoria tukevassa, monialaisessa yhteistyössä. 

Toteuttajat

Hankkeen hallinnoija

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Hankkeen osatoteuttajat

Q-teatteri
Rakastajat-teatteri
Tarinateatteri Vox
Vamos Helsinki

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja kansallinen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kesto on 1.9.2020–28.2.2023.


Artikkelijulkaisu

Hankkeen artikkelijulkaisu ”Haluamme kuulla tarinasi – Havaintoja Tule nähdyksi -hankkeesta” on luettavissa täällä.


Infograafi Tule nähdyksi -hankkeen infograafi