Siirry sisältöön

Yhteistyötä yli ammattirajojen

Kuvassa Mari Sandell pitelemässä kylttiä, jossa lukee Vamos Diakonissalaitos.
Luovat menetelmät ovat hyödyksi nuorten kanssa työskennellessä. Vamos Helsingin nuoret ovat saaneet monenlaista apua teatterin keinoista muun muassa itseilmaisuun ja jännittämiseen.

Me Vamos Helsingissä olemme lähteneet innolla mukaan Tule nähdyksi -hankkeeseen. Syksy 2020 ja alkukevät 2021 ovat jo osoittaneet, että nuoret ovat saaneet ainutlaatuisia kokemuksia muun muassa tarinateatteri -menetelmän käytöstä esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamisessa. Vamoksen nuorille työpajoja toteuttaa Q-teatteri.

Näin sosiaalityön ammattilaisena on ollut ilo seurata näyttelijöiden ja nuorten välistä yhteistyötä. Ja mikä upea mahdollisuus on päästä osallistumaan työpajoihin mukaan itsekin. Uskon, että näissä työpajoissa tapahtuu oppimista kaikkien osapuolten välillä. Nuorten kokemukset auttavat ymmärtämään, millaisten haasteiden parissa nuoret kokevat esimerkiksi jännittämistä. Nuoret oppivat näyttelijöiltä muun muassa erilaisia tapoja käsitellä jännitystään. Sosiaalialan ammattilaiset oppivat luovien menetelmien hyödyntämisestä omassa työssään. Tähän saakka omat kokemukseni ovat osoittaneet hankkeen vahvuuksien piilevän siinä, että yhteistyötä tehdään yli ammattirajojen ja kaikki ovat valmiita oppimaan toisiltaan.

Mikä on Vamos?

Tuemme Vamoksessa 16–29-vuotiaita nuoria kohti koulu- ja työelämää. Nuori saa tukea sekä arjen perusasioihin että tulevaisuuden suunnitteluun. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.  Jokainen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua häneen. Vähitellen etsitään nuorelle yhdessä polku kouluun tai töihin. Vamoksessa voi osallistua yksilövalmennukseen ja toiminnallisiin ryhmiin. Tavoitteena on, että nuoren hyvinvointi paranee ja usko tulevaisuuteen vahvistuu. Välitämme ja uskomme jokaiseen nuoreen. Toimimme tällä hetkellä 13 paikkakunnalla. Tule nähdyksi -hanke keskittyy erityisesti Vamos Helsinkiin, mutta hankkeen edetessä on tarkoituksena esitellä toimintaa myös muille Vamos paikkakunnille.

Tule nähdyksi -hanketta toteutetaan Vamoksessa eri ryhmissä. Erilaiset ryhmätoimintamme mahdollistavat toimintaan osallistumisen eri elämänvaiheissa oleville nuorille. Ryhmissä käsitellään monipuolisesti erilaisia teemoja, kuten esimerkiksi arjen hallintaa, sosiaalisten taitojen kehittämistä, itsetunnon ja voimavarojen vahvistamista sekä työ-, opiskelu- ja jatkopolkuja. Riippuen ryhmästä toiminnassa keskitytään esimerkiksi enemmän sosiaalisten taitojen kehittämiseen kuin työ- ja opiskelutaitojen vahvistamiseen. Moni teemoista kuitenkin kytkeytyy toisiinsa, ja sosiaalisten taitojen vahvistumisen myötä nuori voi löytää uusia keinoja arjessa pärjäämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Yksi tärkeä osa toimintaa on vertaistuki, jota nuoret jakavat toisilleen. Toinen tärkeä osa on, että valmentajat itsekin osallistuvat toimintaan aktiivisina toimijoina, ei vain sivusta seuraajina.

Luovat menetelmät osana valmennusta

Meillä Vamoksessa on vuosien varrella havaittu, kuinka luontevasti luovat menetelmät sopivat toimintaamme. Sekä nuoret että valmentajat pääsevät luovien menetelmien kautta käyttämään omia vahvuuksiaan, havainnoimaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan sekä ilmaisemaan itseään. Joskus, kun sanat eivät riitä, voi itsensä ilmaisu kehollisesti tai taiteen keinoin auttaa aukaisemaan elämän solmukohtia. Haluamme Vamoksessa erilaisin keinoin ja menetelmin tukea nuorten osallisuutta omaan elämäänsä. Toiminnassa huomioidaan aina nuorten tarpeet, tavoitteet ja toiveet.

Tule nähdyksi -hankkeessa keräämme palautetta suoraan nuorilta, jotta hankkeen toiminta hyödyttäisi osallistujia. Eräässä palautteessa nuori kommentoi oppineensa eri tapoja käsitellä ja pohtia jännitystä sekä kehon reaktioita. Vamokselle Q-teatteri on jo useammalta vuodelta tuttu yhteistyökumppani, joten on hienoa tiivistää yhteistyötä entisestään. Me Vamoksessa uskomme jokaiseen nuoreen, ja tässä kiteytyy myös Tule nähdyksi -hankkeen ydinsanoma. Jokaisen tarina on arvokas.


Tietoa kirjoittajasta:

Mari Sandell, sosionomi AMK, valmentaja ja ryhmävalmennusten tiimivastaava Vamos Helsingissä ja Tule nähdyksi -hankkeen hanketyöntekijä

Tietoa blogista:

Tule nähdyksi -blogissa julkaistaan kuukausittain hankkeen toteuttajien kirjoituksia soveltavan teatterin merkityksestä nuorisotyössä ja nuorten elämän solmukohtien avaamisessa.