Siirry sisältöön

Soveltavan teatterin menetelmillä vahvuutta nuorten itsetuntoon

Piirroskuva, ihmiset takaapäin kuvattuna.
Diakin hallinnoimassa Tule nähdyksi -hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä. Hankkeen toiminta on kohdistettu nuorten lisäksi oppilaitosten henkilöstölle sekä nuorisotyötä opiskeleville.

− Jokaisen tarinalla on väliä. Kaikkien nuorten, mutta erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien, on tärkeää päästä mukaan yhteisöllisyyttä rakentavaan toimintaan toisten nuorten kanssa, sanoo Tule nähdyksi -hankkeen koordinaattori Mertsi Ärling. 

Hankkeen tavoitteena on entistä laajempi luovien menetelmien soveltaminen nuoria tukevassa, monialaisessa yhteistyössä. 

Teatterityöpajoista tukea, naurua ja turvallisia hetkiä

Soveltavan teatterin menetelmiä, kuten improvisaatiota ja tarinateatteria on käytetty Tule nähdyksi -hankkeen erilaisissa työpajoissa.

− Työpajoissa on harjoiteltu sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja vahvistettu nuorten itsetuntoa. Tavoitteena on ollut, että nuoret pääsisivät paremmin etenemään koulupolullaan tai kiinni työelämään, hankkeessa kouluttajana toiminut lehtori Riia Lamminmäki toteaa. 

Työpajoja on järjestetty myös sosiaalialan ammattikorkeakouluopiskelijoille. Opiskelijat ovat päässeet tutustumaan soveltavan teatterin menetelmiin omaa hyvinvointia lisäävän työskentelyn kautta. Samalla he ovat saaneet tietoa soveltavan teatterin tarjoamista mahdollisuuksista nuorten tukemisessa. 

− Tule nähdyksi -hanke on mahdollistanut matalan kynnyksen kohtaamisia, naurua ja turvallisia hetkiä, jotka ovat tärkeitä nuorten jaksamisen kannalta, kertoo hankkeen työpajoissa työskennellyt käsikirjoittaja ja ohjaaja Elina Izarra. 

Loppuseminaarissa käytännön työpajaharjoittelua ja tarinateatteria 

Tule nähdyksi -hankkeen loppuseminaari järjestetään Teatteri Avoimissa Ovissa Helsingissä (Erottajankatu 5) tiistaina 29.11.2022 klo 11.30–16.30. Seminaarissa julkaistaan hankkeen artikkelikokoelma, jonka seminaariin osallistujat saavat itselleen. Lisäksi tilaisuudessa esitellään hankkeessa syntynyt soveltavan teatterin työpajasarja “Nähdyksi tulemisen mahdollisuuksia”.

Seminaariin osallistuvat pääsevät myös teatterialan ammattilaisten pitämiin työpajoihin. Työpajoissa kokeillaan hankkeen työpajasarjan harjoitteita käytännössä. Näyttämöllä esiintyy Q-teatterin tarinateatteriryhmä Hyvä Kätilö. 

Tule nähdyksi -hankkeessa tuetaan etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itsetuntoa, sujuvoitetaan nuorten koulutuspolkuja ja edistetään työllistymistä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan sisältöjä nuorisoalan koulutukseen ja kootaan ammattikorkeakoulujen lehtoreille tietopaketti teatterialan soveltavista menetelmistä.Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Vamos, Q-teatteri, Tarinateatteri Vox ja Rakastajat-teatteri. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja kansallinen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kesto on 1.9.2020–28.2.2023.